Ambalaj sektörü yaratıcılığın prim yaptığı sektör oluyor

SON YAZILAR

Ambalaj sektörü yaratıcılığın prim yaptığı sektör oluyor

Sektör hızlandı. Irak krizi yılı 2003’te yüzde 10 büyüdü. 2004’ün ilk altı ayında da önceki yılın aynı dönemine...

  Sektör hızlandı. Irak krizi yılı 2003’te yüzde 10 büyüdü. 2004’ün ilk altı ayında da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir büyüme kaydetti. Temel plastik hammadde ithalatı 2003’de yüzde 21, 2004’ün ilk altı ayında da yüzde 32.5 arttı. 2003 yılında ulaşılan 3.0 milyon ton plastik işleme hacmi ile Türkiye Avrupa’da İspanya’dan sonra 6. sırada yer alıyor. Halen 44 kg olan kişi başına plastik tüketimi dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen gelişmiş ülkelerdeki 100 kg rakamına ulaşacağı yol üzerindedir, bu da sektör için önemli bir potansiyele ve büyümenin süreceğine işaret ediyor. Mevcut büyüme hızının korunması halinde Türkiye 2010 yılına Avrupa ve Avrasya’nın üçüncü büyük plastik işlenen ülkesi olarak girecek. Üretimde modern teknolojiler kullanılıyor. İç piyasa talebi karşılanıyor, son yıllarda giderek artan oranda dış pazarlara yöneliyor. Plastik işleme makineleri ve teknolojileri ile hammadde karışım ve katkıları da özellikle çevre pazarlarda talep görüyor. Bu avantajlarla sektör rekabet gücü yüksek önemli bir bölgesel oyuncu oluyor. Ortadoğu’da devreye giren yeni ve dev ölçekli petrokimya tesisleri ile Batı’daki büyük ölçekli pazarlar Türkiyenin sektördeki yolunu açıyor. 

 

    Sektör yapı olarak çoğu küçük ve orta ölçekli, 6 binden fazla firma barındırmakta, 160 bin civarında istihdam yaratmaktadır. Tüketim ambalaj ve inşaat malzemeleri ağırlıklıdır. Plastik komponentlerin yaygın olarak kullanıldığı dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörleri bu sektörü büyütmektedir. Türkiye üretim kapasitesi ile Avrupa’da sentetik elyaf üretiminde ikinci, pencere profilinde de üçüncü sıradadır. 

 

    Türkiye’de plastik tüketiminin ağırlığını komodite plastikler (PE, PP, PVC, PS) oluşturmaktadır. PE ambalaj filmlerinde, sera örtülerinde, sulama borularında, varil, bidon ve şişe üretiminde ve ev eşyalarında, PP big-bag, çuval, oryente edilmiş film ve sentetik elyaf üretiminde, sıhhı tesisat borularında ve ev eşyalarında, PVC profil, lambri ve borularda, ambalaj filmlerinde, suni deri üretiminde, PS ise ambalaj kaplarında ve ev gereçlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ambalaj malzemesi olarak giderek yaygınlaşan PET ve hızla gelişen dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörlerinde kullanılan mühendislik plastiklerinde iki basamaklı talep artışı gerçekleşmektedir.