Türkiye Doğu-Batı Enerji Hattının Merkezinde Kalacak Yer Olarak Belirlenmiştir.

SON YAZILAR

Türkiye Doğu-Batı  Enerji Hattının Merkezinde Kalacak Yer Olarak Belirlenmiştir.

 Türkiye Hazar denizi ve Orta Doğudaki enerji kaynaklarında Avrupa’ya bir arz yolu sağlaması nedeniyle...

 Türkiye Hazar denizi ve Orta Doğudaki enerji kaynaklarında Avrupa’ya bir arz yolu sağlaması nedeniyle “Doğu ve Batı Arasındaki Enerji Köprüsü” lakabını kazanmıştır. Bölgede Irak-Türkiye ham petrol boru hattı en önemli rotalardan biridir. Birleşmiş Milletlerin İran Körfez krizinden beri uyguladığı müeyyidelere rağmen Türkiye Botaş aracılığı ile Dünya pazarına izin verilen miktarda ham petrol sağlamaya devam etmektedir. Boru hattı yatırım maliyeti, taşımacılığın hesabını etkileyen başlıca faktördür, fakat tek faktör değildir. Ülkenin politik ve ekonomik dengesi ve coğrafik konumu da aynı derecede önemlidir. Botaş ham petrol boru hattı projesi ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarına sahiptir. Türkiye’de Doğal Gaz 15 yıldır tüketilmektedir. 4 kullanım alanı vardır; bunlar enerji üretimi, gübreleme, konutlar ve sanayidir. Türkiye’deki Doğal Gaz talebi şu anda 4 kontratla karşılanmaktadır. Rusya federasyonu ile yapılan toplam kapasitesi 14 milyar m3/yıl olan iki anlaşma, Cezayir ile 4 milyar m3/yıl için yapılan bir anlaşma ve Nijerya ile 1.2 milyar m3/yıl için yapılan bir anlaşmadır. Mavi akım projesi kapsamında Gazexport of Russian Fed. Ve Botaş arasında imzalanan sözleşmeyle 16 milyar m3/yıl doğal gaz, Karadenizden boru hattı ile ithal edilecektir. Diğer hatlardan gelen doğal gazlarda makalede detaylı olarak anlatılmaktadır. Türkiye şu anda Avrupa Birliği INOGATE programı kapsamında öncelikle Yunanistan ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine Doğal Gaz verecektir. 2 Mayıs 2001’de yeni bir Türkiye’de Doğal Gaz Pazarı Kanunu yayınlanmış ve bir çok konuya düzen getirilmiştir. Bugün, Türkiye, Hazar bölgesi için artmakta olan önemli bir role sahiptir.