Türkiye’de Kimya Sanayi

SON YAZILAR

Türkiye’de Kimya Sanayi

Geçen sene Türkiye’nin yaşadığı ekonomik problemlere rağmen, Türkiye Kimya Sanayi gelecek vaat etmektedir. Bugün...

 Geçen sene Türkiye’nin yaşadığı ekonomik problemlere rağmen, Türkiye Kimya Sanayi gelecek vaat etmektedir. Bugün Türkiye’de Kimya Sektörü, toplam Türkiye üretiminin yaklaşık %7.3’ünü temsil etmekte olup, yıllık yaklaşık 8 milyar $’lık bir pazara sahiptir. Türkiye Kimya Sanayi, üretimin bir kısmını ihraç etmekte olup, ihracat yoluyla yaklaşık 1.9 milyar $ kazanç sağlamaktadır. Türkiye’deki diğer sektörlerde olduğu gibi, Türkiye Kimya Endüstrisi de ham madde temini konusunda engellerle karşılaşmaktadır. Ham madde bağımlılığı hem ürün fiyatlarının yükselmesine, hem de şirketlerin rekabet sansının azalmasına neden olmaktadır. Türkiye Kimya Sanayi, irili ufaklı 6000 şirketten oluşmakta olup parçalı bir yapı sergilemektedir. Bunlardan 15 tanesi büyük-ölçekli, yaklaşık 208 tanesi ise orta-ölçekli şirkettir.

Bu parçalanmış yapı, üretimi esas ve ara-ürün kimyasalları, petrokimyasal ürünler ve plastikler üzerinde yoğunlaştıran, dinamik bir pazar oluşmasına neden olmuştur. Yıllık 2 milyar $ üretim değeri ile, Petrokimya Sektörü ülkedeki toplam kimyasal üretiminin % 25’ini temsil etmektedir. Sektördeki en büyük oyuncu Petkim Petrokimya Holding A.Ş. olup, 1965 yılı itibarıyla Türkiye petrokimyasal ihtiyacının bir bölümünü karşılamaktadır.