F2 -12

TİCARİ İSMİ : PETİLEN F 2-12
ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ

Deneyler :

Deney 1
Deney Adı : Erime Akış Hızı (MFR)(2160 g, 190°C)
Birimi : 2.0 - 3.5 g/10d
Metodu : ASTM D-1238, TS-1675

Deney 2
Deney Adı : Yoğunluk 23°C
Birimi : 0.918 - 0.922 g/cm3
Metodu : ASTM D-1505, TS-1818

Deney 3
Deney Adı : Film Kalitesi
Birimi : A -
Metodu : ALKATHENE 36

TİPİK DEĞERLER:

Kül
Birimi : 0.16 % wt
Metodu : ALKT-509

Pusluluk
Birimi : 6.7 %
Metodu : ASTM D-1003

Parlaklık
Birimi : 70 -
Metodu : ASTM D-2457

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet
AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda

DEPOLAMA ŞARTLARI : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : Film ekstrüzyonu (genel maksat ve teşhir paketlemeleri için film imali).

TEKNİK EMNİYET BİLGİ FORMU NO: PETKİM/A-ÜR.12-BF-00005.0

NOT : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.10.1999 tarih ve 35-212-2-2 sayılı "Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Üretim Sertifikası"'na haizdir.