I 668

TİCARİ İSMİ : PETOPLEN EH 251
ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ

Deneyler :

Deney 1
Deney Adı : Erime Akış Hızı (MFR)(2160 g, 190°C)
Birimi : 4.4 - 6.5 g/10d
Metodu : ASTM D-1238, TS-1675

Deney 2
Deney Adı : Yoğunluk 23°C
Birimi : 0.966 - 0.970 g/cm3
Metodu : ASTM D-1505, TS-1818

TİPİK DEĞERLER :

Non Newtonian Indeks
Birimi : 28 -
Metodu : ASTM D-3835

Renk, WI
Birimi : 87 -
Metodu : ASTM E-313

GERİLME DAYANIMI:

Akmada Ger. Dayanımı
Birimi : 294 kg/cm²
Metodu : ASTM D-638, TS-1398

Kopmada Ger. Dayanımı
Birimi : 248 kg/cm²
Metodu : ASTM D-638, TS-1398

Kopmada Uzama
Birimi : 1100 %
Metodu : ASTM D-638, TS-1398

Bükülme Dayanımı
Birimi : 10595 kg/cm²
Metodu : ASTM D-747

İzod Darbe Dayanımı
Birimi : 5 kgcm/cm
Metodu : ASTM D-256, TS-1005

Çev.Bas.Kır.Day. (F50)
Birimi : 3 saat
Metodu : ASTM D-1693

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet
AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık ventilli beyaz renkli PE torbalarda

DEPOLAMA ŞARTLARI : Sıcaklığı 50ºC altında olan, güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : İnjeksiyon ile kalıplama (şişe ve meyva kasaları imalatında)

TEKNİK EMNİYET BİLGİ FORMU NO: PETKİM/A-ÜR.15-BF-00002.0

NOT : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.10.1999 tarih ve 35-212-2-2 sayılı "Gıda ile Temasta Bulunan Materyal Üretim Sertifikası"'na haizdir.